Tingsto Pukkverk er et pukkverk som ligger ved Kyrkjebygda i Nissedal.

Pukkverket har i hovedsak veigrus, kult og sprengstein.

Ta kontakt for mer informasjon og henting/levering av masse.

Kontakt: Magne – 95 23 23 65 – magne@haugsjaa.no