Treungen Pukkverk ligger på Einangane, 3km sør for Treungen langs RV41.

Pukkverket har de fleste typer masser tilgjengelig.

Ta kontakt for avtale om henting og levering.

Kontakt: Tor – 95 24 86 75