Kontakt oss på post@haugsjaa.no eller tlf 35 04 71 70

Daglig Leder: Magne Haugsjå, Magne@haugsjaa.no, 95 23 23 65

Prosjektleder Sør: Pål Arne Haugsjå, pa@haugsjaa.no, 48 13 10 25

Anleggsleder: Nils Tveit, 97 56 32 97

Anleggsleder: Jon Torjus Øverdal, 98 42 48 87

Sprengning: Vegard Borgen, 46 77 37 55

Pukkverk Treungen: Tor – 95 24 86 75

Pukkverk Risør: Olav – 95 92 78 16